Aktiviteterne i dagplejen vil afspejle årets gang.

I forbindelse med de forskellige højtider tilrettelægges aktiviteter, der viser noget om hvordan vi gennem vores traditioner fejrer højtiden. Det være sig sang og musik, lege, klippe/klistre o.s.v.

En af de særlige traditioner i dagplejen er Dagplejedagen, som afholdes den 2. onsdag i maj. Vi holder dagplejedag i Rødkærsbro og i Bjerringbro. Alle dagplejere og børn samles om formiddagen, hvor der er planlagt forskellige aktiviteter. Formiddagen afsluttes med fælles madpakkespisning.

Aktiviteter i dagplejen er tilrettelagt ud fra de 6 læreplanstemaer som er:

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets sociale kompetancer

Barnets sproglige udvikling

Krop og bevægelse

Natur og naturfænomener