Alle dagplejere er tilknyttet en legestue i det område, de hører til. Der afholdes legestue en dag ugentlig.

Vi har legestue i:

Rødkærsbro Hallen (4 grupper)

Aktivitetshuset i Bjerringbro (5 grupper)

Klubhuset Gudenåvej (2 grupper)

Sahl (1 gruppe)

Grupperne planlægger individuelt aktiviteterne i legestuen ud fra de 6 læreplanstemaer.