Heldagslegestue er et pædagogisk tiltag, som vi i dagplejen benytter i vores pædagogiske praksis sammen med børn og kolleger. Heldagslegestue holdes ca. 1 gang månedligt i de enkelte legestuegrupper.

    

Formålet med at afholde en heldagslegestue er bl.a. følgende:

 

Ø  At der er mulighed for fælles aktiviteter

Ø  At fremme børnenes sociale udvikling

Ø  At fremme børnenes tryghed til dagplejekolleger

Ø  At børnene lærer de andre børn i gruppen at kende

Ø  Kollegial sparring blandt dagplejerne i middagsstunden, hvilket giver en højnelse af fagligheden

Ø  Mulighed for, at dagplejepædagogen deltager med informationer. m.m.

    

Som forældre til børn i dagplejen, har vi brug for jeres hjælp til det praktiske.

 

·       Barnevogn m.m. afleveres/hentes i de lokaler, hvor legestuen foregår

·       Som udgangspunkt vil dagplejeren åbne og lukke i heldagslegestuen, hvorfor vi beder jer om at aflevere/afhente jeres barn i legestuelokalerne.

 

Hos jeres dagplejer vil I blive orienteret om, hvornår der afholdes heldagslegestue i den enkelte gruppe og hvor det foregår.